Haima Ostrava, z.s.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
Chci přispět
Bankovní spojení
88232761 / 0100
Komerční banka

VÍCE INFORMACÍ

Předání věcných darů v hodnotě 65 697 Kč

31.3.2022

65 697 Kč ????To je hodnota věcných darů, které jsme předali vedení Kliniky dětského lékařství @Fakultní nemocnice Ostrava, panu přednostovi doc. MUDr. Janu Pavlíčkovi, Ph.D. a vrchní sestře Bc. Katině Svěchovské.
A že z předání měli všichni ohromnou radost můžete vidět na přiložené fotografii. ????
Děkujeme zaměstnancům innogy Česká republika (prostřednictvímNadace Naše dítě ) za poskytnutí finančního daru ve výši 25 000 Kč na nákup rehabilitačních pomůcek. Děkujeme také VÁM VŠEM ostatním, kteří nás podporujete - ať už pravidelnými či jednorázovými příspěvky. Jen díky Vám jsme mohli nakoupit a předat Oddělení OPRIP A, Dětské hematoonkologii a stanici B: nové polštáře a přikrývky, rehabilitační a relaxační pomůcky, 4 ks nových úložných skříněk na pokoje pacientů, pohodlné křeslo pro maminky, které sedí u svých dětí, relaxační hnízda pro miminka, usináčky, 2 monitory dechu, ohřívač kojeneckých láhví, krmící židličku, rádio i strojek na vlasy.
Děkujeme Vám všem!????❤


Zpět

Bankovní spojení 88232761 / 0100 Komerční banka

Kontaktujte nás

Michaela Češková
ředitelka

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

Tel. 604 145 911
info@haima-ostrava.cz