Haima Ostrava, z.s.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
Chci přispět
Bankovní spojení
88232761 / 0100
Komerční banka

VÍCE INFORMACÍ

Završení Dnů dětské onkologie 2023

31.3.2023

Vrcholí Dny dětské onkologie – podpora roste!

V České republice prakticky při každém z pracovišť dětské onkologie působí nezisková organizace, která se snaží svou pomocí pokrýt potřeby nemocných dětí a jejich rodin. Pomáhají rodinám s finanční podporou během léčby, zajišťují dětem v nemocnici volnočasové aktivity nebo realizují rekondiční pobyty pro návrat vyléčených dětí zpět do života.

„Protože stále přibývá dětí, které úspěšně zvládnou léčbu, rozšiřují neziskové organizace při pracovištích dětské onkologie svou činnost. Vyléčené děti se postupně vracejí do normálního života, a to po dlouhé léčbě vyžaduje celou řadu podpůrných aktivit, které těmto dětem zajišťujeme,“ uvedla Petra Dvořáková, předsedkyně organizace Haima CZ, která působí při Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol.

„Jsme rádi, že se nám podařilo celorepublikově sjednotit Dny dětské onkologie a díky tomu zviditelnit i menší pracoviště, která jsou velmi důležitou součástí péče o dětské onkologické pacienty a jejich rodiny. Ukazuje se, že právě tato malá pracoviště, s ohledem na menší počty pacientů a rodinnou atmosféru, dokáží velmi přesně monitorovat potřeby nemocných a jejich rodin a přispívat tak cennými informacemi ke zlepšení péče v této oblasti,“ uvádí Michaela Čéšková, z Haimy Ostrava.

Osvětová kampaň skončí živými akcemi v Praze a Brně.


Zpět

Bankovní spojení 88232761 / 0100 Komerční banka

Kontaktujte nás

Michaela Češková
ředitelka

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

Tel. 604 145 911
info@haima-ostrava.cz