Haima Ostrava, z.s.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
Chci přispět
Bankovní spojení
88232761 / 0100
Komerční banka

VÍCE INFORMACÍ

Možnosti finanční a jiné podpory

Nadace DOBRÝ ANDĚL

Tato nadace podporuje všechny děti trpící onkologickým či jiným závažným, dlouhodobým onemocněním. Cílem systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dětí, které nemoc přinesla do finanční tísně, dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc korun.

Žádost Vám předáme ve FN Ostrava. Žádost na první straně potvrdí onkologický lékař, dále si žádost vyplní každý sám. (Jsou to údaje o žadateli, rodině žijící ve společné domácnosti, stavu léčby, finanční situace a informace pro dobré anděly.) Žádost se obnovuje vždy po 6 měsících. Je nutné ji odeslat poštou na adresu nadace. Po schválení obdržíte příspěvek opravdu brzy...

Více informací najdete na stránkách nadace.

Nadace Zlatá rybka

Posláním Zlaté rybky je plnit přání dětem s život ohrožujícím onemocněním a onemocněním s nejistou prognózou. Zlatá rybka plní přání dětem ve věku od 3 do 18 let. Přihlášku a další informace najdete na stránkách Zlaté rybky. Svoje otázky můžete směřovat na e-mail: prani@zlatarybka.cz nebo na telefon 223 012 660.

Nadační fond Šance onkoláčkům

Posláním Nadačního fondu Šance onkoláčkům je materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami a jiným závažným onemocněním a dětem s onkologickým onemocněním v léčbě a 2 roky po jejím ukončení. Pro více informací a žádost o hmotnou pomoc najdete na stránkách nadace.

Úřad práce

Dávky jsou vypláceny přes Úřad práce dle místa pobytu žadatele. Žádost Vám předáme ve FN Ostrava.

1. Žádost o příspěvek na péči– vyplňují se informace o A: žadateli (jméno dítěte), B: zástupci žadateli (rodič), D: informace pro poskytování příspěvku napéči v rámci EU, E: informace o ošetřujícím lékaři žadatele, F: způsob výplaty. K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti rodiče a rodný list dítěte.

2. Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postížením - vyplňují se informace o A: žadateli (jméno dítěte), B: zástupci žadatele (rodič), D: ošetřujícím lékaři žadatele. K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti rodiče a rodný list dítěte.

3. Oznámení o poskytovateli pomoci – vyplňují se informace o A: žadateli (jméno dítěte), C: osobě blízké, která pečuje o žadatele (rodič).

Všechny tyto tiskopisy je nutné odevzdat na Úřadu práce. Je možné žádosti odeslat v jedné obálce, doporučeně (společně s kopii občanského průkazu rodiče a rodného listu dítěte) na adresu podle místa bydliště. V Ostravě je to Magistrát města Ostravy, Oddělení příspěvku na péči.

Co následuje pak? Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) si vyžádá zprávu o aktuálním zdravotním stavu u ošetřujícího onkologického lékaře. Kontaktuje vás také sociální pracovnice z Úřadu práce, aby si se sjednala schůzku v místě bydliště. Přijde se podívat na to, jak dítě zvládá péči o sebe, v čem mu musíme pomáhat, jaká má omezení (co se týče stravy, pohybu, medikace atd.) Vyřízení žádosti může z důvodu přerušení řízení (třeba kvůli pobytu v nemocnici, kvůli čekání na vyjádření lékaře ohledně posudku o aktuálním zdravotním stavu, atd. ) trvat i několik měsíců. Peníze jsou však vyplaceny i zpětně, proto doporučujeme žádosti vyřídit co nejdříve.

JELIKOŽ DOCHÁZÍ K RŮZNÝM ZMĚNÁM, DOPORUČUJEME SI VŽDY INFORMACE OVĚŘIT. Děkujeme

Bankovní spojení 88232761 / 0100 Komerční banka

Kontaktujte nás

Michaela Češková
ředitelka

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

Tel. 604 145 911
info@haima-ostrava.cz