Haima Ostrava, z.s.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
Chci přispět
Bankovní spojení
88232761 / 0100
Komerční banka

VÍCE INFORMACÍ

Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie v Ostravě

Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie v Ostravě patří mezi největší pracoviště, která se v rámci České republiky zabývají péčí o děti s krevními onemocněními.

Problematika dětského lékařství, jednoho ze základních lékařských oborů, je ve Fakultní nemocnici v Ostravě rozvíjena především na Klinice dětského lékařství. Mezi tři oddělení této kliniky patří také Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie.
Poskytujeme péči dětem ve věku 0 až 18 let, a to především z okresů Ostrava, Frýdek Místek, Opava, Nový Jičín a Karviná. 
V rámci České republiky jsme významným článkem Pracovní skupiny pro dětskou hematologie České republiky.

Děti, které se u nás vyšetřují a léčí, lze rozdělit do tří skupin:

  1. Děti se zhoubnými onemocněními krvetvorby, zejména leukémiemi. U nejčastějších typů onemocnění poskytujeme těmto dětem komplexní péči od diagnózy až do konce nemoci. U některých vzácných zhoubných onemocnění spolupracujeme s dalšími našimi i zahraničními centry. Významná je také takzvaná sdílená péče, na které se podílíme s dalšími pracovišti (zejména Klinikou dětské onkologie v Brně).
  2. Děti s poruchami krevního srážení, vrozenými či získanými, představují skupinu pacientů s méně častými, ale ekonomicky velmi nákladnými onemocněními typu hemofilie. Naše pracoviště je v rámci Národního hemofilického programu zařazeno jako takzvané HCT (Haemophilia Treatment Center).
  3. Třetí skupinu tvoří ostatní onemocnění krve, z nichž mnohá nejsou život ohrožující, ale jsou buď vzácná a obtížně zařaditelná, nebo vyžadují dlouhodobou péči na pracovišti, které má s nimi dostatek zkušenosti (například některé typy chudokrevnosti).

Vzhledem k dlouholeté tradici, které naše pracoviště v regionu má, vykazujeme velmi dobré výsledky v uvedených oblastech. Pokud jde například o leukémie, podařilo se během posledních desetiletí zcela změnit osud těchto nemocných dětí. Jestliže na začátku osmdesátých let jsme vyléčili zhruba 15 % dětí s nejčastějším typem této nemoci, dnes je to kolem 85 – 90 %. Stejně tak péče o děti s poruchami krvácení je zejména díky spolupráci s mnoha jinými našimi i zahraničními subjekty při zcela nesrovnatelná s historicky nedávnou minulostí, takže trvalá kloubní postižení, dříve typická pro tato onemocnění, dnes prakticky nevidíme.

Obecně lze říci, že se podařilo výrazně zvýšit nejen přežití těchto nemocných, ale také kvalitu jejich života, což patří mezi naše prvořadé cíle. K jejímu dalšímu zlepšování přispěla v posledních 20 letech i spolupráce s řadou sponzorů a různých subjektů, které nám na této cestě významně pomáhají. Tato spolupráce nám umožňuje nabídnout našim pacientům a jejich rodinám i některé další aktivity, jako účast na táborech, kulturních akcích a podobně. Můžeme tak vracet děti rychleji do běžného života a mezi jejich vrstevníky.

Prim. MUDr. Bohumír Blažek
Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie
Klinika dětského lékařství,
FN Ostrava.

Bankovní spojení 88232761 / 0100 Komerční banka

Kontaktujte nás

Michaela Češková
ředitelka

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

Tel. 604 145 911
info@haima-ostrava.cz