Haima Ostrava, z.s.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
Chci přispět
Bankovní spojení
88232761 / 0100
Komerční banka

VÍCE INFORMACÍ

Poslání

Našim posláním je zkvalitnit podmínky pro péči o vážně nemocné děti na Klinice dětského lékařství FN Ostrava a usnadnit jejich návrat do běžného života. Bez vaší pomoci by to však nebylo možné. Děkujeme!

Zda se nám naše poslání daří naplňovat zjistíte kliknutím na záložku "AKTIVITY SPOLKU" a "ZREALIZOVANÉ PROJEKTY".

Cíl

Cílem spolku je:

a) humanizace náročné léčby dětí s poruchou krvetvorby a /nebo závažným akutním i chronickým onemocněním

b) organizace a zajištění rekondičních pobytů pro děti a dospívající s rodiči, ke zlepšení psychické a fyzické kondice dětí, jejich rodičů a sourozenců - usnadnění návratu do běžného života

c) organizace a zdravotnické zajištění krátkodobých rehabilitačních, sportovních či kulturních pobytů v ČR či v zahraničí dětí a rodin s poruchou krvetvorby a / nebo závažným akutním i chronickým onemocněním

d) vydávání edukačních a propagačních materiálů s cílem zlepšit informovanost dětí, rodičů, zdravotnického personálu i širší veřejnosti

e) pomoc rodinám dětí s poruchou krvetvorby a / nebo závažným akutním i chronickým onemocněním, které se ocitly v těžké životní situaci, spolupráce s hospici pro děti a mládež, nákup či zapůjčení zdravotních pomůcek, které nehradí pojišťovna

g) zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem - pořádání přednášek, seminářů, kulturní a vzdělávací akce, relaxační program pro doprovázející rodiče

h) podpora odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků pečujících o děti s poruchou krvetvorby a/nebo závažným akutním či chronickým onemocněním, nákup odborné literatury a učebnic

i) organizace a podpora volno-časových aktivit v době hospitalizace-materiální a finanční zabezpečení

j) přímé pořizování přístrojů (zdravotnických, laboratorních, kancelářských apod.), pomůcek a zařízení nebo poskytování dotací k jejich pořízení pro hemato-onkologické oddělení a dalším specializovaným pracovištím, zabývajícím se diagnostikou a léčbou dětských pacientů

k) organizováním či podporou odborných a společenských akcí

 Bankovní spojení 88232761 / 0100 Komerční banka

Kontaktujte nás

Michaela Češková
ředitelka

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

Tel. 604 145 911
info@haima-ostrava.cz