Haima Ostrava, z.s.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
Chci přispět
Bankovní spojení
88232761 / 0100
Komerční banka

VÍCE INFORMACÍ

Vznik spolku

Spolek HAIMA Ostrava vznikl v prosinci 1996 a působí při dětském hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě jako sdružení rodičů a přátel dětí s poruchou krvetvorby. Jde o neziskovou organizaci, která si klade za cíl usnadnit vážně nemocným dětem pobyt v nemocnici a ulehčit jejich návrat do běžného života.

Čestnými členy spolku jsou: MUDr. Bohumír Blažek, který stál u založení spolku a doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc, primář oddělení dětské hematologie a hematoonkologie. Toto pracoviště se zabývá diagnostikou a léčbou leukémií u dětí našeho regionu, stejně jako dalších dětských krevních onemocnění. Udržuje kontakty s řadou odborníků u nás i v zahraničí a díky zkušenému lékařskému a sesterskému týmu dosahuje v léčbě tohoto onemocnění výsledků, které jsou zcela srovnatelné s předními světovými pracovišti. Významným způsobem podporuje činnost sdružení HAIMA Ostrava také přednosta Kliniky dětského lékařství Doc. MUDr. Michal Hladík, PhD.

AKUTNÍ LEUKÉMII - dříve jednoznačně smrtelné onemocnění – dokážeme nyní vyléčit u převážné většiny dětských pacientů. Léčba trvá řadu měsíců a je značně nákladná. Stejně jako v mnoha jiných zemích by bylo finanční zajištění komplexní péče o tyto děti bez podpory a pochopení veřejnosti velmi obtížné. HAIMA Ostrava se proto ve spolupráci s Oddělením dětské hematologie a hematoonkologie snaží získávat finanční prostředky pro zkvalitnění a zpříjemnění pobytu pacientů v nemocnici i pro zajištění pravidelných letních a zimních táborů a dalších aktivit pro tyto děti, které se někdy jen obtížně začleňují mezi své zdravé vrstevníky. V průběhu ozdravného pobytu dokáží snadněji zapomenout na nepříjemné zážitky, související s jejich nemocí, a doplňují si energii pro další období svého života. Děje se tak za kvalifikovaného dohledu odborných pracovníků, což je v tomto období pro děti – ale i jejich nejbližší – zvláště významné.

Doufáme, že díky zájmu a přízni našich spoluobčanů budeme moci i nadále naplňovat hlavní cíl spolku – usnadnit vážně nemocných dětem návrat do běžného života.

Bankovní spojení 88232761 / 0100 Komerční banka

Kontaktujte nás

Michaela Češková
ředitelka

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

Tel. 604 145 911
info@haima-ostrava.cz